GNUMAKEFILE File

GNUMAKEFILE là Developer Files - GNU Makefile, dưới định dạng Text được phát triển bởi GNU.

.GNUMAKEFILE File Extension

   
File name GNUMAKEFILE File
File Type GNU Makefile
Nhà phát triển GNU
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .GNUMAKEFILE là file gì?

GNUMAKEFILE là Developer Files - GNU Makefile, dưới định dạng Text được phát triển bởi GNU.

Tập tin được sử dụng bởi các tiện ích Make GNU, một công cụ được thiết kế để xây dựng các thư viện và các chương trình bằng cách thực hiện mã nguồn, hoặc makefiles; chứa một danh sách các lệnh trực tiếp vỏ nó đang chạy; mở rộng makefile khác bao gồm .MAKEFILE và .MK; lệnh của nó là vỏ đặc biệt, không phổ biến.

What is a GNUMAKEFILE file?

File used by the GNU Make utility, a tool designed to build libraries and programs by executing source code, or makefiles; contains a list of commands that direct the shell it's running; other makefile extensions include .MAKEFILE and .MK; its commands are shell-specific, not universal.

Phần mềm mở file .GNUMAKEFILE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GNUMAKEFILE do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .GNUMAKEFILE

           

File .GNUMAKEFILE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *