GNUMAKEFILE File

? Cách mở file .GNUMAKEFILE? Những phần mềm mở file .GNUMAKEFILE và sửa file lỗi. Convert Text GNUMAKEFILE file sang định dạng khác.

.GNUMAKEFILE File Extension

   
File name GNUMAKEFILE File
File Type GNU Makefile
Nhà phát triển GNU
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .GNUMAKEFILE là file gì?

GNUMAKEFILE là Developer Files - GNU Makefile, dưới định dạng Text được phát triển bởi GNU.

Tập tin được sử dụng bởi các tiện ích Make GNU, một công cụ được thiết kế để xây dựng các thư viện và các chương trình bằng cách thực hiện mã nguồn, hoặc makefiles; chứa một danh sách các lệnh trực tiếp vỏ nó đang chạy; mở rộng makefile khác bao gồm .MAKEFILE và .MK; lệnh của nó là vỏ đặc biệt, không phổ biến.

What is a GNUMAKEFILE file?

File used by the GNU Make utility, a tool designed to build libraries and programs by executing source code, or makefiles; contains a list of commands that direct the shell it's running; other makefile extensions include .MAKEFILE and .MK; its commands are shell-specific, not universal.

Cách mở .GNUMAKEFILE file

Để mở file .GNUMAKEFILE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GNUMAKEFILE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GNUMAKEFILE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GNUMAKEFILE do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .GNUMAKEFILE

File .GNUMAKEFILE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *