GPR File

? Cách mở file .GPR? Những phần mềm mở file .GPR và sửa file lỗi. Convert Text GPR file sang định dạng khác.

.GPR File Extension

   
File name GPR File
File Type 1GenePix Results File
Nhà phát triển Molecular Devices
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .GPR là file gì?

GPR là Data Files - 1GenePix Results File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Molecular Devices.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi GenePix Pro Software, một chương trình phân tích cho các thí nghiệm sinh học; tiết kiệm kết quả cho một thí nghiệm tiến hành sử dụng một danh sách mảng GenePix (file .GAL); sử dụng để lưu trữ các phân tích định lượng từ dữ liệu microarray.

What is a GPR file?

Data file created by GenePix Pro Software, an analysis program for biological experiments; saves results for an experiment conducted using a GenePix Array List (.GAL file); used for storing quantitative analyses from microarray data.

Cách mở .GPR file

Để mở file .GPR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GPR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GPR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GPR do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Molecular Devices GenePix Pro Software
  • Molecular Devices GenePix Pro Software
  • Avogadro
  • Microsoft Excel 2019
  • GAMS win64
  • GAMS win64

Chuyển đổi file .GPR

File .GPR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *