GPRX File

? Cách mở file .GPRX? Những phần mềm mở file .GPRX và sửa file lỗi. Convert XML GPRX file sang định dạng khác.

.GPRX File Extension

   
File name GPRX File
File Type Geoxa Project File
Nhà phát triển Creative GIS Solutions
Phân loại GIS Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GPRX là file gì?

GPRX là GIS Files - Geoxa Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Creative GIS Solutions.

tài liệu GIS được tạo ra bởi Geoxa không gian phần mềm trực quan; tiết kiệm cách bố trí của một vùng ánh xạ (hoặc dữ liệu không gian khác) được tạo ra trong phần mềm; hỗ trợ các lớp nhập khẩu từ shapefile ESRI (.SHP), MrSID (.SID) các tập tin, GeoTIFF (.TIF) các tập tin, và các định dạng GIS khác.

What is a GPRX file?

GIS document created by Geoxa spatial visualization software; saves the layout of a mapped region (or other spatial data) created in the software; supports imported layers from ESRI shapefiles (.SHP), MrSid (.SID) files, GeoTIFF (.TIF) files, and other GIS formats.

Cách mở .GPRX file

Để mở file .GPRX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GPRX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GPRX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GPRX do người dùng đóng góp.

  • Creative GIS Solutions Geoxa Editor
  • Creative GIS Solutions Geoxa Viewer
  • Creative GIS Solutions Geoxa Viewer

Chuyển đổi file .GPRX

File .GPRX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *