GPX File

? Cách mở file .GPX? Những phần mềm mở file .GPX và sửa file lỗi. Convert XML GPX file sang định dạng khác.

.GPX File Extension

   
File name GPX File
File Type 1GPS Exchange File
Nhà phát triển N/A
Phân loại GIS Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.6 ★ (186 Bình chọn)

File .GPX là file gì?

GPX là GIS Files - 1GPS Exchange File, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

tập tin GPX Một là một tệp dữ liệu GPS được lưu trong định dạng GPS Exchange, mà là một tiêu chuẩn mở có thể được tự do sử dụng bởi các chương trình GPS. Nó chứa kinh độ và vĩ độ dữ liệu vị trí đó có thể bao gồm điểm, lộ, và theo dõi. file GPX được lưu trong định dạng XML, cho phép dữ liệu GPS để được dễ dàng hơn nhập khẩu và đọc bởi nhiều chương trình và dịch vụ web.

What is a GPX file?

A GPX file is a GPS data file saved in the GPS Exchange format, which is an open standard that can be freely used by GPS programs. It contains longitude and latitude location data that may include waypoints, routes, and tracks. GPX files are saved in XML format, which allows GPS data to be more easily imported and read by multiple programs and web services.

Cách mở .GPX file

Để mở file .GPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GPX do người dùng đóng góp.

 • GPS Utility
 • Merkaartor
 • Merkaartor
 • GPSRouteX
 • MacGPS Pro
 • Apple Xcode
 • Apple Xcode
 • GottenGeography
 • JOSM
 • Google Earth
 • TopoGrafix EasyGPS

Chuyển đổi file .GPX

File .GPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *