GQSX File

? Cách mở file .GQSX? Những phần mềm mở file .GQSX và sửa file lỗi. Convert Binary GQSX file sang định dạng khác.

.GQSX File Extension

   
File name GQSX File
File Type Microsoft Office SmartArt Styles File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GQSX là file gì?

GQSX là Settings Files - Microsoft Office SmartArt Styles File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

phong cách đồ họa tập tin được sử dụng bởi các thành phần SmartArt của Microsoft Office 2007 và mới hơn; cửa hàng thiết lập mà stylize một SmartArt bố trí đồ họa (file .GLOX); có thể được truy cập từ Styles gallery SmartArt trong các ứng dụng Microsoft Office.

What is a GQSX file?

Graphic styles file used by the SmartArt component of Microsoft Office 2007 and later; stores settings that stylize a SmartArt graphic layouts (.GLOX files); can be accessed from the SmartArt Styles gallery in Microsoft Office applications.

Cách mở .GQSX file

Để mở file .GQSX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GQSX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GQSX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GQSX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Office 2019
  • Microsoft Office 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft PowerPoint 2019

Chuyển đổi file .GQSX

File .GQSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *