GRA File

? Cách mở file .GRA? Những phần mềm mở file .GRA và sửa file lỗi. Convert Binary GRA file sang định dạng khác.

.GRA File Extension

   
File name GRA File
File Type Microsoft Graph File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .GRA là file gì?

GRA là Data Files - Microsoft Graph File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Biểu đồ hoặc biểu đồ được tạo ra bởi Microsoft Graph, một chương trình bao gồm với Microsoft Office; có thể được tạo ra trong Microsoft Word, Excel, hoặc PowerPoint; thường xuyên nhất được tạo ra từ dữ liệu bảng tính Excel.

What is a GRA file?

Graph or chart created by Microsoft Graph, a program included with Microsoft Office; may be generated within Microsoft Word, Excel, or PowerPoint; most often created from Excel spreadsheet data.

Cách mở .GRA file

Để mở file .GRA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRA do người dùng đóng góp.

  • Microsoft PowerPoint 2019
  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Word 2019
  • TruTops Convert
  • Application GratingSurfaceViewer
  • Application GratingSurfaceViewer

Chuyển đổi file .GRA

File .GRA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *