GRADE File

? Cách mở file .GRADE? Những phần mềm mở file .GRADE và sửa file lỗi. Convert N/A GRADE file sang định dạng khác.

.GRADE File Extension

   
File name GRADE File
File Type GradeStat Document
Nhà phát triển GradeStat
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .GRADE là file gì?

GRADE là Data Files - GradeStat Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GradeStat.

tập tin dữ liệu được lưu bởi GradeStat, một chương trình thống kê để phân tích dữ liệu thăm dò; cho phép điều tra nhanh chóng của tập dữ liệu lớn; lưu trong một định dạng nhị phân có chứa một bảng dữ liệu cùng với âm mưu bắt buộc, bản đồ và kết quả phân tích.

What is a GRADE file?

Data file saved by GradeStat, a statistical program for exploratory data analysis; allows rapid investigation of large data sets; saved in a binary format that contains a data table along with optional plots, maps, and analysis results.

Cách mở .GRADE file

Để mở file .GRADE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRADE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRADE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRADE do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GRADE

File .GRADE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *