GRADIENTLIBRARY File

? Cách mở file .GRADIENTLIBRARY? Những phần mềm mở file .GRADIENTLIBRARY và sửa file lỗi. Convert N/A GRADIENTLIBRARY file sang định dạng khác.

.GRADIENTLIBRARY File Extension

   
File name GRADIENTLIBRARY File
File Type Painter Gradient Library
Nhà phát triển Corel
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .GRADIENTLIBRARY là file gì?

GRADIENTLIBRARY là Misc Files - Painter Gradient Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Thư viện của gradient tạo ra và được sử dụng bởi Corel Painter, một chương trình dùng để tạo ra tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số; bao gồm thép không rỉ, Streak Light, oxy hóa, và gradient Jungle Neon.

What is a GRADIENTLIBRARY file?

Library of gradients created and used by Corel Painter, a program used to create digital artwork; includes Stainless Steel, Light Streak, Oxidation, and Jungle Neon gradients.

Cách mở .GRADIENTLIBRARY file

Để mở file .GRADIENTLIBRARY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRADIENTLIBRARY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRADIENTLIBRARY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRADIENTLIBRARY do người dùng đóng góp.

  • Corel Painter 2020

Chuyển đổi file .GRADIENTLIBRARY

File .GRADIENTLIBRARY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *