GRADIENTS File

? Cách mở file .GRADIENTS? Những phần mềm mở file .GRADIENTS và sửa file lỗi. Convert N/A GRADIENTS file sang định dạng khác.

.GRADIENTS File Extension

   
File name GRADIENTS File
File Type Painter Gradation Library
Nhà phát triển Corel
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .GRADIENTS là file gì?

GRADIENTS là Misc Files - Painter Gradation Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Thư viện tạo ra bởi Corel Painter, một ứng dụng dùng để tạo ra tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số; chứa một hoặc dốc nhiều phong cách như Streak Light, oxy hóa, thép không rỉ, và Jungle Neon.

What is a GRADIENTS file?

Library created by Corel Painter, an application used to create digital artwork; contains one or more gradient styles such as Light Streak, Oxidation, Stainless Steel, and Jungle Neon.

Cách mở .GRADIENTS file

Để mở file .GRADIENTS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRADIENTS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRADIENTS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRADIENTS do người dùng đóng góp.

  • Corel Painter 2020

Chuyển đổi file .GRADIENTS

File .GRADIENTS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *