GRADLE File

? Cách mở file .GRADLE? Những phần mềm mở file .GRADLE và sửa file lỗi. Convert Text GRADLE file sang định dạng khác.

.GRADLE File Extension

   
File name GRADLE File
File Type Gradle Script
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .GRADLE là file gì?

GRADLE là Developer Files - Gradle Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một GRADLE là một kịch bản được tạo ra bởi Gradle, mà là một công cụ dùng để đội giúp xây dựng và cung cấp phần mềm. Nó chứa một kịch bản, trong đó bao gồm một danh sách các lệnh được thực hiện bởi Gradle. file GRADLE thường được sử dụng để lưu trữ xây dựng các kịch bản trong một ngôn ngữ miền cụ thể dựa trên Groovy.

What is a GRADLE file?

A GRADLE file is a script created by Gradle, which is a tool used to help teams build and deliver software. It contains a script, which includes a list of commands to be executed by Gradle. GRADLE files are typically used for storing build scripts in a domain-specific language based on Groovy.

Cách mở .GRADLE file

Để mở file .GRADLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRADLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRADLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRADLE do người dùng đóng góp.

  • sakura editor

Chuyển đổi file .GRADLE

File .GRADLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *