GRAFFLE File

? Cách mở file .GRAFFLE? Những phần mềm mở file .GRAFFLE và sửa file lỗi. Convert Binary GRAFFLE file sang định dạng khác.

.GRAFFLE File Extension

   
File name GRAFFLE File
File Type OmniGraffle Drawing
Nhà phát triển The Omni Group
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (6 Bình chọn)

File .GRAFFLE là file gì?

GRAFFLE là Vector Image Files - OmniGraffle Drawing, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Omni Group.

Vẽ cứu bởi OmniGraffle, một chương trình dùng để tạo ra sơ đồ, biểu đồ và đồ họa khác; cửa hàng văn bản, hình ảnh, đối tượng rút ra, phong cách, và thông tin bố trí trang; có thể được sử dụng để lưu và in các biểu đồ dòng chảy, phác thảo, sơ đồ mạng, và các bản vẽ khác.

What is a GRAFFLE file?

Drawing saved by OmniGraffle, a program used to create diagrams, charts, and other graphics; stores text, images, drawn objects, styles, and page layout information; can be used for saving and printing flow charts, sketches, network diagrams, and other drawings.

Cách mở .GRAFFLE file

Để mở file .GRAFFLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRAFFLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRAFFLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRAFFLE do người dùng đóng góp.

  • The Omni Group OmniGraffle

Chuyển đổi file .GRAFFLE

File .GRAFFLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *