GRAPHML File

? Cách mở file .GRAPHML? Những phần mềm mở file .GRAPHML và sửa file lỗi. Convert XML GRAPHML file sang định dạng khác.

.GRAPHML File Extension

   
File name GRAPHML File
File Type GraphML File
Nhà phát triển The GraphML Team
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .GRAPHML là file gì?

GRAPHML là Data Files - GraphML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi The GraphML Team.

Tài liệu quy định tại các định dạng GraphML, một định dạng XML được sử dụng để mô tả đồ thị toán học; quy định cụ thể các cạnh và đỉnh cũng như tài sản của họ; được sử dụng để hình dung, biểu diễn chứng minh, và thực hiện các thuật toán.

What is a GRAPHML file?

Document defined in the GraphML format, an XML format used for describing mathematical graphs; specifies edges and vertices as well as their properties; used for visualization, performing proofs, and implementing algorithms.

Cách mở .GRAPHML file

Để mở file .GRAPHML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRAPHML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRAPHML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRAPHML do người dùng đóng góp.

  • Monkfish XMLBlueprint XML Editor
  • Gephi
  • Gephi
  • yWorks yEd Graph Editor
  • Microsoft Excel 2019

Chuyển đổi file .GRAPHML

File .GRAPHML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *