GRD File

? Cách mở file .GRD? Những phần mềm mở file .GRD và sửa file lỗi. Convert Text and Binary GRD file sang định dạng khác.

.GRD File Extension

   
File name GRD File
File Type 1Surfer Grid File
Nhà phát triển Golden Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (10 Bình chọn)

File .GRD là file gì?

GRD là Data Files - 1Surfer Grid File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Golden Software.

Nộp lưu trong định dạng lưới Vàng Software, được sử dụng để tạo ra bản đồ; chứa hai chiều Lưới thống nhất (thường xuyên khoảng cách, mảng hình chữ nhật) dữ liệu XYZ (ví dụ đường về hướng đông, đường đi về phía bắc, và độ cao); có thể trong một định dạng nhị phân hoặc văn bản, nhưng thường được lưu trong định dạng nhị phân.

What is a GRD file?

File saved in Golden Software's grid format, which is used to generate maps; contains two-dimensional uniform lattices (regularly spaced, rectangular array) of XYZ data (e.g. easting, northing, and elevation); may be in a binary or text format, but is most often saved in the binary format.

Cách mở .GRD file

Để mở file .GRD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRD do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Boris Graffiti
  • Artweaver Free
  • Artweaver Free

Chuyển đổi file .GRD

File .GRD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *