GRDB File

GRDB là Database Files - Gramps Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Gramps Team.

.GRDB File Extension

   
File name GRDB File
File Type Gramps Database File
Nhà phát triển The Gramps Team
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GRDB là file gì?

GRDB là Database Files - Gramps Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Gramps Team.

tập tin Một GRDB là một cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Gramps, miễn phí, chương trình mã nguồn mở được sử dụng để phân tích phả hệ. Nó chứa thông tin cơ sở dữ liệu cho một cây gia đình, trong đó bao gồm các hồ sơ của người dân, các mối quan hệ của họ, tổ tiên dòng, sự kiện và địa điểm.

What is a GRDB file?

A GRDB file is a database created by Gramps, a free, open source program used to analyze genealogy. It contains database information for a family tree, which includes records of people, their relationships, ancestry line, events, and places.

Phần mềm mở file .GRDB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRDB do filegi.com tổng hợp.

  • Gramps

Chuyển đổi file .GRDB

           

File .GRDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *