GRDB File

? Cách mở file .GRDB? Những phần mềm mở file .GRDB và sửa file lỗi. Convert N/A GRDB file sang định dạng khác.

.GRDB File Extension

   
File name GRDB File
File Type Gramps Database File
Nhà phát triển The Gramps Team
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GRDB là file gì?

GRDB là Database Files - Gramps Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Gramps Team.

tập tin Một GRDB là một cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Gramps, miễn phí, chương trình mã nguồn mở được sử dụng để phân tích phả hệ. Nó chứa thông tin cơ sở dữ liệu cho một cây gia đình, trong đó bao gồm các hồ sơ của người dân, các mối quan hệ của họ, tổ tiên dòng, sự kiện và địa điểm.

What is a GRDB file?

A GRDB file is a database created by Gramps, a free, open source program used to analyze genealogy. It contains database information for a family tree, which includes records of people, their relationships, ancestry line, events, and places.

Cách mở .GRDB file

Để mở file .GRDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRDB do người dùng đóng góp.

  • Gramps

Chuyển đổi file .GRDB

File .GRDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *