GREENFOOT File

GREENFOOT là Developer Files - Greenfoot Project Archive, dưới định dạng Text được phát triển bởi University of Kent.

.GREENFOOT File Extension

   
File name GREENFOOT File
File Type Greenfoot Project Archive
Nhà phát triển University of Kent
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .GREENFOOT là file gì?

GREENFOOT là Developer Files - Greenfoot Project Archive, dưới định dạng Text được phát triển bởi University of Kent.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Greenfoot, một môi trường phát triển Java; giữ Greenfoot thuộc tính cụ thể cho một dự án nào đó; ví dụ về loại tài sản chứa trong tập tin bao gồm lớp, điểm đến mục tiêu, và phụ thuộc.

What is a GREENFOOT file?

Project file created by Greenfoot, a Java development environment; holds Greenfoot properties specific to a certain project; examples of property types contained in the file include class, target destination, and dependency.

Phần mềm mở file .GREENFOOT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GREENFOOT do filegi.com tổng hợp.

  • Greenfoot
  • Select VM
  • Select VM

Chuyển đổi file .GREENFOOT

           

File .GREENFOOT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *