GREENFOOT File

? Cách mở file .GREENFOOT? Những phần mềm mở file .GREENFOOT và sửa file lỗi. Convert Text GREENFOOT file sang định dạng khác.

.GREENFOOT File Extension

   
File name GREENFOOT File
File Type Greenfoot Project Archive
Nhà phát triển University of Kent
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .GREENFOOT là file gì?

GREENFOOT là Developer Files - Greenfoot Project Archive, dưới định dạng Text được phát triển bởi University of Kent.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Greenfoot, một môi trường phát triển Java; giữ Greenfoot thuộc tính cụ thể cho một dự án nào đó; ví dụ về loại tài sản chứa trong tập tin bao gồm lớp, điểm đến mục tiêu, và phụ thuộc.

What is a GREENFOOT file?

Project file created by Greenfoot, a Java development environment; holds Greenfoot properties specific to a certain project; examples of property types contained in the file include class, target destination, and dependency.

Cách mở .GREENFOOT file

Để mở file .GREENFOOT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GREENFOOT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GREENFOOT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GREENFOOT do người dùng đóng góp.

  • Greenfoot
  • Select VM
  • Select VM

Chuyển đổi file .GREENFOOT

File .GREENFOOT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *