GRF File

? Cách mở file .GRF? Những phần mềm mở file .GRF và sửa file lỗi. Convert N/A GRF file sang định dạng khác.

.GRF File Extension

   
File name GRF File
File Type 1Ragnarok Client Archive
Nhà phát triển Gravity
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (39 Bình chọn)

File .GRF là file gì?

GRF là Game Files - 1Ragnarok Client Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gravity.

Nén kho lưu trữ tập tin được sử dụng bởi Ragnarok Online, một trò chơi nhiều người Hàn Quốc; bao gồm hình ảnh nén, âm thanh, và các tập tin dữ liệu khác nạp bởi Ragnarok.

What is a GRF file?

Compressed file archive used by Ragnarok Online, a Korean multiplayer game; includes compressed images, sounds, and other data files loaded by Ragnarok.

Cách mở .GRF file

Để mở file .GRF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRF do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Graph
  • Graph
  • Boris Graffiti
  • Boris FX
  • DirectShow
  • DirectShow

Chuyển đổi file .GRF

File .GRF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *