GRF File

GRF là Game Files - 1Ragnarok Client Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gravity.

.GRF File Extension

   
File name GRF File
File Type 1Ragnarok Client Archive
Nhà phát triển Gravity
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (39 Bình chọn)

File .GRF là file gì?

GRF là Game Files - 1Ragnarok Client Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gravity.

Nén kho lưu trữ tập tin được sử dụng bởi Ragnarok Online, một trò chơi nhiều người Hàn Quốc; bao gồm hình ảnh nén, âm thanh, và các tập tin dữ liệu khác nạp bởi Ragnarok.

What is a GRF file?

Compressed file archive used by Ragnarok Online, a Korean multiplayer game; includes compressed images, sounds, and other data files loaded by Ragnarok.

Phần mềm mở file .GRF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRF do filegi.com tổng hợp.

  • WinRAR
  • Graph
  • Graph
  • Boris Graffiti
  • Boris FX
  • DirectShow
  • DirectShow

Chuyển đổi file .GRF

           

File .GRF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *