GRIB File

GRIB là Data Files - Gridded Binary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi World Meteorological Organization.

.GRIB File Extension

   
File name GRIB File
File Type Gridded Binary File
Nhà phát triển World Meteorological Organization
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GRIB là file gì?

GRIB là Data Files - Gridded Binary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi World Meteorological Organization.

Dạng được sử dụng để lưu trữ và truyền dữ liệu khí tượng giữa các hệ thống máy tính; thường thấy với phần mở rộng .GRB.

What is a GRIB file?

Format used to store and transfer meteorological data between computer systems; more commonly seen with the .GRB extension.

Phần mềm mở file .GRIB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRIB do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GRIB

           

File .GRIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *