GRIB File

? Cách mở file .GRIB? Những phần mềm mở file .GRIB và sửa file lỗi. Convert Binary GRIB file sang định dạng khác.

.GRIB File Extension

   
File name GRIB File
File Type Gridded Binary File
Nhà phát triển World Meteorological Organization
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GRIB là file gì?

GRIB là Data Files - Gridded Binary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi World Meteorological Organization.

Dạng được sử dụng để lưu trữ và truyền dữ liệu khí tượng giữa các hệ thống máy tính; thường thấy với phần mở rộng .GRB.

What is a GRIB file?

Format used to store and transfer meteorological data between computer systems; more commonly seen with the .GRB extension.

Cách mở .GRIB file

Để mở file .GRIB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRIB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRIB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRIB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GRIB

File .GRIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *