GRIND File

? Cách mở file .GRIND? Những phần mềm mở file .GRIND và sửa file lỗi. Convert Text GRIND file sang định dạng khác.

.GRIND File Extension

   
File name GRIND File
File Type Juice Grinder Recipe File
Nhà phát triển Chris Formeister
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GRIND là file gì?

GRIND là Data Files - Juice Grinder Recipe File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Chris Formeister.

tập tin công thức tạo ra bởi Juice Grinder, một chương trình dùng để tạo và tiết kiệm công thức nấu ăn nước; chứa kết quả công thức tính từ thông tin trong tập tin Juice Grinder .DEFT; bao gồm các thành phần, mL hoặc số tiền g, số giọt, và tỷ lệ phần trăm thành phần.

What is a GRIND file?

Recipe file created by Juice Grinder, a program used to create and save juice recipes; contains recipe results calculated from information in the Juice Grinder .DEFT file; includes ingredients, mL or g amount, number of drops, and ingredient percentages.

Cách mở .GRIND file

Để mở file .GRIND click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRIND bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRIND

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRIND do người dùng đóng góp.

  • Juice Grinder

Chuyển đổi file .GRIND

File .GRIND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *