GRN File

? Cách mở file .GRN? Những phần mềm mở file .GRN và sửa file lỗi. Convert Binary GRN file sang định dạng khác.

.GRN File Extension

   
File name GRN File
File Type Granny 3D File
Nhà phát triển RAD Game Tools
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GRN là file gì?

GRN là 3D Image Files - Granny 3D File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi RAD Game Tools.

mô hình ba chiều hoặc hình ảnh động được tạo ra với Granny 3D, một bộ công cụ để xây dựng trò chơi 3D; hỗ trợ 3D mắt lưới, lập bản đồ kết cấu, và hình ảnh động; sử dụng trong nhiều trò chơi 3D và có thể được xem với Granny Viewer.

What is a GRN file?

Three-dimensional model or animation created with Granny 3D, a toolkit for building 3D games; supports 3D meshes, texture mapping, and animations; used in many 3D games and can be viewed with Granny Viewer.

Cách mở .GRN file

Để mở file .GRN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRN do người dùng đóng góp.

  • progeCAD Professional English
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GRN

File .GRN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *