GRO File

? Cách mở file .GRO? Những phần mềm mở file .GRO và sửa file lỗi. Convert N/A GRO file sang định dạng khác.

.GRO File Extension

   
File name GRO File
File Type 1Graphic Object Bitmap
Nhà phát triển Hewlett-Packard
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .GRO là file gì?

GRO là Raster Image Files - 1Graphic Object Bitmap, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hewlett-Packard.

định dạng hình ảnh Bitmap đôi khi được gọi là một Grob (Graphic Object bitmap); được sử dụng bởi máy tính khoa học Hewlett-Packard, chẳng hạn như HP-48 và HP-49; sử dụng cho các biểu đồ lưu trữ, biểu đồ và đồ họa khác được tạo ra trên máy tính.

What is a GRO file?

Bitmap image format sometimes referred to as a GROB (GRaphic Object Bitmap); used by Hewlett-Packard scientific calculators, such as the HP-48 and HP-49; used for storing graphs, charts, and other graphics created on the calculator.

Cách mở .GRO file

Để mở file .GRO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRO do người dùng đóng góp.

  • Newera Graphics Converter Pro
  • XnView MP
  • XnView MP
  • Dragon UnPACKer
  • Media Player Classic
  • ZipZag Archiver
  • ZipZag Archiver

Chuyển đổi file .GRO

File .GRO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *