GROB File

? Cách mở file .GROB? Những phần mềm mở file .GROB và sửa file lỗi. Convert N/A GROB file sang định dạng khác.

.GROB File Extension

   
File name GROB File
File Type Graphic Object Bitmap File
Nhà phát triển Hewlett-Packard
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .GROB là file gì?

GROB là Raster Image Files - Graphic Object Bitmap File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hewlett-Packard.

hình ảnh Bitmap gọi là "Grob" (Graphic Object bitmap); tạo ra với một Hewlett-Packard máy tính đồ họa khoa học, chẳng hạn như HP-48 và HP-49; có thể chứa một đồ thị, biểu đồ, hoặc đồ họa khác được tạo ra trên máy tính.

What is a GROB file?

Bitmap image called a "GROB" (GRaphic Object Bitmap); created with a Hewlett-Packard scientific graphing calculator, such as the HP-48 and HP-49; may contain a graph, chart, or other graphic created on the calculator.

Cách mở .GROB file

Để mở file .GROB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GROB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GROB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GROB do người dùng đóng góp.

  • XnView MP

Chuyển đổi file .GROB

File .GROB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *