GROB File

GROB là Raster Image Files - Graphic Object Bitmap File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hewlett-Packard.

.GROB File Extension

   
File name GROB File
File Type Graphic Object Bitmap File
Nhà phát triển Hewlett-Packard
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .GROB là file gì?

GROB là Raster Image Files - Graphic Object Bitmap File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hewlett-Packard.

hình ảnh Bitmap gọi là "Grob" (Graphic Object bitmap); tạo ra với một Hewlett-Packard máy tính đồ họa khoa học, chẳng hạn như HP-48 và HP-49; có thể chứa một đồ thị, biểu đồ, hoặc đồ họa khác được tạo ra trên máy tính.

What is a GROB file?

Bitmap image called a "GROB" (GRaphic Object Bitmap); created with a Hewlett-Packard scientific graphing calculator, such as the HP-48 and HP-49; may contain a graph, chart, or other graphic created on the calculator.

Phần mềm mở file .GROB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GROB do filegi.com tổng hợp.

  • XnView MP

Chuyển đổi file .GROB

           

File .GROB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *