GROWLREGDICT File

? Cách mở file .GROWLREGDICT? Những phần mềm mở file .GROWLREGDICT và sửa file lỗi. Convert N/A GROWLREGDICT file sang định dạng khác.

.GROWLREGDICT File Extension

   
File name GROWLREGDICT File
File Type Growl Temp File
Nhà phát triển Growl Team
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GROWLREGDICT là file gì?

GROWLREGDICT là Misc Files - Growl Temp File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Growl Team.

tập tin tạm thời được tạo ra bởi Growl, một chương trình thông báo ứng dụng dành cho Mac OS X; lưu trữ thông tin được sử dụng bởi các từ điển Growl (GrowlDict).

What is a GROWLREGDICT file?

Temporary file created by Growl, an application notification program for Mac OS X; stores information used by the Growl Dictionary (GrowlDict).

Cách mở .GROWLREGDICT file

Để mở file .GROWLREGDICT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GROWLREGDICT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GROWLREGDICT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GROWLREGDICT do người dùng đóng góp.

  • Growl

Chuyển đổi file .GROWLREGDICT

File .GROWLREGDICT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *