GROWLTICKET File

? Cách mở file .GROWLTICKET? Những phần mềm mở file .GROWLTICKET và sửa file lỗi. Convert N/A GROWLTICKET file sang định dạng khác.

.GROWLTICKET File Extension

   
File name GROWLTICKET File
File Type Growl Notification File
Nhà phát triển Growl Team
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GROWLTICKET là file gì?

GROWLTICKET là Settings Files - Growl Notification File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Growl Team.

thiết lập các cửa hàng thông báo được sử dụng bởi Growl, một chương trình thông báo cho Mac OS X; cung cấp thông tin cho một chương trình cụ thể về những gì cảnh báo và thông điệp sẽ được hiển thị cho người dùng.

What is a GROWLTICKET file?

Stores notification settings used by Growl, a notification program for Mac OS X; gives information to a specific program about what alerts and messages should be displayed to the user.

Cách mở .GROWLTICKET file

Để mở file .GROWLTICKET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GROWLTICKET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GROWLTICKET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GROWLTICKET do người dùng đóng góp.

  • Growl

Chuyển đổi file .GROWLTICKET

File .GROWLTICKET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *