GRP File

GRP là Game Files - 1StarCraft Graphics Group File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

.GRP File Extension

   
File name GRP File
File Type 1StarCraft Graphics Group File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (17 Bình chọn)

File .GRP là file gì?

GRP là Game Files - 1StarCraft Graphics Group File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

Bộ sưu tập các hình ảnh khung sử dụng cho các đơn vị, vũ khí, phép thuật, wireframes, và đồ họa đơn trong Starcraft; mỗi đối tượng có thể chứa bất cứ nơi nào từ một vài đến vài trăm khung.

What is a GRP file?

Collection of frame images used for units, weapons, spells, wireframes, and menu graphics within Starcraft; each object may contain anywhere from a few to several hundred frames.

Phần mềm mở file .GRP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRP do filegi.com tổng hợp.

  • Blizzard StarCraft
  • ACT
  • ACT
  • Dragon UnPACKer
  • Stuffit Expander
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GRP

           

File .GRP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *