GRP File

? Cách mở file .GRP? Những phần mềm mở file .GRP và sửa file lỗi. Convert N/A GRP file sang định dạng khác.

.GRP File Extension

   
File name GRP File
File Type 1StarCraft Graphics Group File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (17 Bình chọn)

File .GRP là file gì?

GRP là Game Files - 1StarCraft Graphics Group File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

Bộ sưu tập các hình ảnh khung sử dụng cho các đơn vị, vũ khí, phép thuật, wireframes, và đồ họa đơn trong Starcraft; mỗi đối tượng có thể chứa bất cứ nơi nào từ một vài đến vài trăm khung.

What is a GRP file?

Collection of frame images used for units, weapons, spells, wireframes, and menu graphics within Starcraft; each object may contain anywhere from a few to several hundred frames.

Cách mở .GRP file

Để mở file .GRP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRP do người dùng đóng góp.

  • Blizzard StarCraft
  • ACT
  • ACT
  • Dragon UnPACKer
  • Stuffit Expander
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GRP

File .GRP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *