GRR File

? Cách mở file .GRR? Những phần mềm mở file .GRR và sửa file lỗi. Convert N/A GRR file sang định dạng khác.

.GRR File Extension

   
File name GRR File
File Type Gradekeeper Class Roster File
Nhà phát triển Gradekeeper
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GRR là file gì?

GRR là Data Files - Gradekeeper Class Roster File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gradekeeper.

Danh sách hoặc danh sách các sinh viên trong một lớp học tạo ra với Gradekeeper, một tham dự lớp học và chương trình theo dõi lớp; tham chiếu bởi Gradekeeper khi chụp tham dự và tiết kiệm điểm số.

What is a GRR file?

Roster or list of students in a class created with Gradekeeper, a classroom attendance and grade tracking program; referenced by Gradekeeper when taking attendance and saving scores.

Cách mở .GRR file

Để mở file .GRR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRR do người dùng đóng góp.

  • Gradekeeper
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • GEO5 pro Redi
  • JDViewer

Chuyển đổi file .GRR

File .GRR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *