GRR File

GRR là Data Files - Gradekeeper Class Roster File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gradekeeper.

.GRR File Extension

   
File name GRR File
File Type Gradekeeper Class Roster File
Nhà phát triển Gradekeeper
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GRR là file gì?

GRR là Data Files - Gradekeeper Class Roster File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gradekeeper.

Danh sách hoặc danh sách các sinh viên trong một lớp học tạo ra với Gradekeeper, một tham dự lớp học và chương trình theo dõi lớp; tham chiếu bởi Gradekeeper khi chụp tham dự và tiết kiệm điểm số.

What is a GRR file?

Roster or list of students in a class created with Gradekeeper, a classroom attendance and grade tracking program; referenced by Gradekeeper when taking attendance and saving scores.

Phần mềm mở file .GRR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRR do filegi.com tổng hợp.

  • Gradekeeper
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • GEO5 pro Redi
  • JDViewer

Chuyển đổi file .GRR

           

File .GRR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *