GRT File

? Cách mở file .GRT? Những phần mềm mở file .GRT và sửa file lỗi. Convert Binary GRT file sang định dạng khác.

.GRT File Extension

   
File name GRT File
File Type Grapher Template
Nhà phát triển Golden Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GRT là file gì?

GRT là Data Files - Grapher Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Golden Software.

Tập tin được tạo ra bởi Grapher 2D và 3D phần mềm vẽ đồ thị; tiết kiệm một mẫu đồ thị, trong đó quy định cụ thể các thiết lập được xác định trước để tạo ra một biểu đồ; có thể bao gồm các loại biểu đồ, trục nhãn, màu sắc, bố trí định dạng và các thiết lập khác.

What is a GRT file?

File created by Grapher 2D and 3D graphing software; saves a graph template, which specifies predefined settings for generating a graph; may include the graph type, axis labels, colors, layout formatting, and other settings.

Cách mở .GRT file

Để mở file .GRT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRT do người dùng đóng góp.

  • Golden Software Grapher
  • GeoTool Application
  • GeoTool Application
  • Media Player Classic
  • garten Application
  • Grapher
  • Grapher

Chuyển đổi file .GRT

File .GRT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *