GS3 File

? Cách mở file .GS3? Những phần mềm mở file .GS3 và sửa file lỗi. Convert N/A GS3 file sang định dạng khác.

.GS3 File Extension

   
File name GS3 File
File Type GameStarter File
Nhà phát triển GameStarter
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GS3 là file gì?

GS3 là Developer Files - GameStarter File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GameStarter.

Tập tin được lưu bởi GameStarter, một chương trình bao gồm một thuật sĩ để xây dựng trò chơi FPS Đấng Tạo Hóa; bao gồm bộ điều khiển, âm thanh, video, và các thiết lập hiệu suất, cũng như thông tin trò chơi khác.

What is a GS3 file?

File saved by GameStarter, a program that includes a wizard for building FPS Creator games; includes controller, sound, video, and performance settings, as well as other game information.

Cách mở .GS3 file

Để mở file .GS3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GS3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GS3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GS3 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Gesia
  • Gesia

Chuyển đổi file .GS3

File .GS3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *