GS3 File

GS3 là Developer Files - GameStarter File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GameStarter.

.GS3 File Extension

   
File name GS3 File
File Type GameStarter File
Nhà phát triển GameStarter
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GS3 là file gì?

GS3 là Developer Files - GameStarter File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GameStarter.

Tập tin được lưu bởi GameStarter, một chương trình bao gồm một thuật sĩ để xây dựng trò chơi FPS Đấng Tạo Hóa; bao gồm bộ điều khiển, âm thanh, video, và các thiết lập hiệu suất, cũng như thông tin trò chơi khác.

What is a GS3 file?

File saved by GameStarter, a program that includes a wizard for building FPS Creator games; includes controller, sound, video, and performance settings, as well as other game information.

Phần mềm mở file .GS3

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GS3 do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Gesia
  • Gesia

Chuyển đổi file .GS3

           

File .GS3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *