GSB File

? Cách mở file .GSB? Những phần mềm mở file .GSB và sửa file lỗi. Convert N/A GSB file sang định dạng khác.

.GSB File Extension

   
File name GSB File
File Type Golden Software Boundary File
Nhà phát triển Golden Software
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .GSB là file gì?

GSB là GIS Files - Golden Software Boundary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Golden Software.

tập tin GIS được sử dụng bởi hình dung và lập bản đồ các sản phẩm không gian phát triển bởi Vàng phần mềm; chứa ranh giới địa lý, chẳng hạn như quốc gia, tiểu bang, hoặc ranh giới quận; được sử dụng để nhập khẩu ranh giới và sau đó bao phủ chúng với bộ dữ liệu không gian.

What is a GSB file?

GIS file used by spatial visualization and mapping products developed by Golden Software; contains geographical boundaries, such as country, state, or county boundaries; used for importing boundaries and then overlaying them with spatial data sets.

Cách mở .GSB file

Để mở file .GSB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GSB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GSB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSB do người dùng đóng góp.

  • Golden Software Didger
  • Golden Software Surfer
  • Golden Software Surfer
  • Golden Software Grapher
  • Golden Software Strater
  • Golden Software Voxler
  • Golden Software Voxler

Chuyển đổi file .GSB

File .GSB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *