GSBA File

GSBA là Game Files - Game Save Backup Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi InsaneMatt.

.GSBA File Extension

   
File name GSBA File
File Type Game Save Backup Archive
Nhà phát triển InsaneMatt
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .GSBA là file gì?

GSBA là Game Files - Game Save Backup Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi InsaneMatt.

Lưu trữ được tạo ra bởi GameSave Manager, một chương trình cho phép xác định lưu file trò chơi và lưng họ lên; chứa lưu tập tin trò chơi từ máy tính của bạn phát hiện bởi GameSave Manager.

What is a GSBA file?

Archive created by GameSave Manager, a program that locates saved game files and backs them up; contains saved game files from your computer detected by GameSave Manager.

Phần mềm mở file .GSBA

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSBA do filegi.com tổng hợp.

  • InsaneMatt GameSave Manager

Chuyển đổi file .GSBA

           

File .GSBA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *