GSBA File

? Cách mở file .GSBA? Những phần mềm mở file .GSBA và sửa file lỗi. Convert N/A GSBA file sang định dạng khác.

.GSBA File Extension

   
File name GSBA File
File Type Game Save Backup Archive
Nhà phát triển InsaneMatt
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .GSBA là file gì?

GSBA là Game Files - Game Save Backup Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi InsaneMatt.

Lưu trữ được tạo ra bởi GameSave Manager, một chương trình cho phép xác định lưu file trò chơi và lưng họ lên; chứa lưu tập tin trò chơi từ máy tính của bạn phát hiện bởi GameSave Manager.

What is a GSBA file?

Archive created by GameSave Manager, a program that locates saved game files and backs them up; contains saved game files from your computer detected by GameSave Manager.

Cách mở .GSBA file

Để mở file .GSBA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GSBA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GSBA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSBA do người dùng đóng góp.

  • InsaneMatt GameSave Manager

Chuyển đổi file .GSBA

File .GSBA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *