GSC File

? Cách mở file .GSC? Những phần mềm mở file .GSC và sửa file lỗi. Convert Text GSC file sang định dạng khác.

.GSC File Extension

   
File name GSC File
File Type Call of Duty Game Script
Nhà phát triển Activision
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (52 Bình chọn)

File .GSC là file gì?

GSC là Game Files - Call of Duty Game Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Activision.

Tập tin được sử dụng bởi Call of Duty (COD) trò chơi, bao gồm Modern Warfare 2 (MW2), MW3, MW4, và MW5; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và có thể chứa các thiết lập lối chơi cho các bản đồ, đồ họa, âm thanh, và các đặc tính gameplay khác thường được sử dụng để mô tả bản đồ game.

What is a GSC file?

File used by Call of Duty (CoD) games, including Modern Warfare 2 (MW2), MW3, MW4, and MW5; saved in a plain text format and may contain gameplay settings for maps, graphics, audio, and other gameplay properties often used for describing game maps.

Cách mở .GSC file

Để mở file .GSC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GSC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GSC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSC do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Activision Call of Duty 4: Modern Warfare
  • Activision Call of Duty 4: Modern Warfare
  • Activision Call of Duty: Black Ops
  • Notepad++
  • SharkPort Application
  • SharkPort Application

Chuyển đổi file .GSC

File .GSC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *