GSC File

GSC là Game Files - Call of Duty Game Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Activision.

.GSC File Extension

   
File name GSC File
File Type Call of Duty Game Script
Nhà phát triển Activision
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (52 Bình chọn)

File .GSC là file gì?

GSC là Game Files - Call of Duty Game Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Activision.

Tập tin được sử dụng bởi Call of Duty (COD) trò chơi, bao gồm Modern Warfare 2 (MW2), MW3, MW4, và MW5; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và có thể chứa các thiết lập lối chơi cho các bản đồ, đồ họa, âm thanh, và các đặc tính gameplay khác thường được sử dụng để mô tả bản đồ game.

What is a GSC file?

File used by Call of Duty (CoD) games, including Modern Warfare 2 (MW2), MW3, MW4, and MW5; saved in a plain text format and may contain gameplay settings for maps, graphics, audio, and other gameplay properties often used for describing game maps.

Phần mềm mở file .GSC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSC do filegi.com tổng hợp.

  • text editor
  • Activision Call of Duty 4: Modern Warfare
  • Activision Call of Duty 4: Modern Warfare
  • Activision Call of Duty: Black Ops
  • Notepad++
  • SharkPort Application
  • SharkPort Application

Chuyển đổi file .GSC

           

File .GSC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *