GSD File

GSD là Text Files - 1General Station Description File, dưới định dạng XML được phát triển bởi PROFIBUS & PROFINET International.

.GSD File Extension

   
File name GSD File
File Type 1General Station Description File
Nhà phát triển PROFIBUS & PROFINET International
Phân loại Text Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .GSD là file gì?

GSD là Text Files - 1General Station Description File, dưới định dạng XML được phát triển bởi PROFIBUS & PROFINET International.

tập tin cấu hình văn bản ASCII sử dụng cho PROFIBUS DP (phân cấp thiết bị ngoại vi) hoặc PA (Process Automation) thiết bị; chứa từ khóa và thông tin cấu hình ngăn cách bởi các dấu ngắt dòng; có thể được tạo ra với một trình soạn thảo văn bản, PROFIBUS GSD Editor, hoặc một công cụ hỗ trợ PROFIBUS.

What is a GSD file?

ASCII text configuration file used for PROFIBUS DP (Decentralized Peripherals) or PA (Process Automation) devices; contains keywords and configuration information separated by line breaks; can be created with a text editor, the PROFIBUS GSD Editor, or another tool that supports PROFIBUS.

Phần mềm mở file .GSD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSD do filegi.com tổng hợp.

  • text editor
  • PROFIBUS GSD Editor
  • PROFIBUS GSD Editor
  • PROCENTRIC ProfiTrace
  • OMRON CX-Profibus
  • Siemens SIMATIC Manager
  • Siemens SIMATIC Manager
  • Notepad++

Chuyển đổi file .GSD

           

File .GSD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *