GSM File

GSM là Audio Files - 1Global System for Mobile Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

.GSM File Extension

   
File name GSM File
File Type 1Global System for Mobile Audio File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (15 Bình chọn)

File .GSM là file gì?

GSM là Audio Files - 1Global System for Mobile Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

định dạng âm thanh được thiết kế để sử dụng điện thoại ở châu Âu; tối ưu hóa cho âm thanh ghi âm giọng hát, chẳng hạn như một cuộc trò chuyện điện thoại.

What is a GSM file?

Audio format designed for telephony use in Europe; optimized for recording vocal audio, such as a telephone conversation.

Phần mềm mở file .GSM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSM do filegi.com tổng hợp.

  • Free File Viewer
  • Any Video Converter
  • Any Video Converter
  • WavePad Sound Editor
  • Final Media Player
  • WavePad Audio-Editor
  • WavePad Audio-Editor

Chuyển đổi file .GSM

           

File .GSM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *