GSPROJ File

GSPROJ là Developer Files - GameSalad Windows Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GameSalad.

.GSPROJ File Extension

   
File name GSPROJ File
File Type GameSalad Windows Project File
Nhà phát triển GameSalad
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .GSPROJ là file gì?

GSPROJ là Developer Files - GameSalad Windows Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GameSalad.

dự án phát triển game tạo ra bởi các phiên bản Windows của GameSalad Creator, một chương trình sử dụng để làm Android, iOS, HTML5, và các trò chơi Mac OS X; tiết kiệm một trò chơi về "cảnh", "diễn viên" và "bảng", cũng như những hành vi bao diễn viên tương tác với một cảnh; có thể được công bố và được bán trực tuyến khi hoàn tất.

What is a GSPROJ file?

Game development project created by the Windows version of GameSalad Creator, a program used for making Android, iOS, HTML5, and Mac OS X games; saves a game in terms of "scenes," "actors," and "tables," as well as the behaviors for how actors interact with a scene; can be published and sold online when complete.

Phần mềm mở file .GSPROJ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSPROJ do filegi.com tổng hợp.

  • Scirra Construct
  • GameSalad Creator
  • GameSalad Creator

Chuyển đổi file .GSPROJ

           

File .GSPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *