GSPROJ File

? Cách mở file .GSPROJ? Những phần mềm mở file .GSPROJ và sửa file lỗi. Convert N/A GSPROJ file sang định dạng khác.

.GSPROJ File Extension

   
File name GSPROJ File
File Type GameSalad Windows Project File
Nhà phát triển GameSalad
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .GSPROJ là file gì?

GSPROJ là Developer Files - GameSalad Windows Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GameSalad.

dự án phát triển game tạo ra bởi các phiên bản Windows của GameSalad Creator, một chương trình sử dụng để làm Android, iOS, HTML5, và các trò chơi Mac OS X; tiết kiệm một trò chơi về "cảnh", "diễn viên" và "bảng", cũng như những hành vi bao diễn viên tương tác với một cảnh; có thể được công bố và được bán trực tuyến khi hoàn tất.

What is a GSPROJ file?

Game development project created by the Windows version of GameSalad Creator, a program used for making Android, iOS, HTML5, and Mac OS X games; saves a game in terms of "scenes," "actors," and "tables," as well as the behaviors for how actors interact with a scene; can be published and sold online when complete.

Cách mở .GSPROJ file

Để mở file .GSPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GSPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GSPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSPROJ do người dùng đóng góp.

  • Scirra Construct
  • GameSalad Creator
  • GameSalad Creator

Chuyển đổi file .GSPROJ

File .GSPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *