GTEMPLATE File

? Cách mở file .GTEMPLATE? Những phần mềm mở file .GTEMPLATE và sửa file lỗi. Convert Text GTEMPLATE file sang định dạng khác.

.GTEMPLATE File Extension

   
File name GTEMPLATE File
File Type OmniGraffle Template
Nhà phát triển The Omni Group
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GTEMPLATE là file gì?

GTEMPLATE là Vector Image Files - OmniGraffle Template, dưới định dạng Text được phát triển bởi The Omni Group.

Sơ đồ mẫu được tạo ra bởi OmniGraffle biểu đồ và phác thảo phần mềm dành cho Mac OS X; tiết kiệm kích thước bố trí, phong cách, và các yếu tố mặc định cho một sơ đồ; dùng để vẽ sơ đồ và biểu đồ khác với một cái nhìn và cảm nhận tương tự.

What is a GTEMPLATE file?

Diagram template created by OmniGraffle diagramming and sketching software for Mac OS X; saves the layout dimensions, styles, and default elements for a diagram; used for drawing flowcharts and other diagrams with a similar look and feel.

Cách mở .GTEMPLATE file

Để mở file .GTEMPLATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GTEMPLATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GTEMPLATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GTEMPLATE do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GTEMPLATE

File .GTEMPLATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *