GTHR File

? Cách mở file .GTHR? Những phần mềm mở file .GTHR và sửa file lỗi. Convert N/A GTHR file sang định dạng khác.

.GTHR File Extension

   
File name GTHR File
File Type Gather Log File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .GTHR là file gì?

GTHR là Text Files - Gather Log File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin văn bản có chứa một bản ghi dữ liệu được thu thập bởi một tiện ích ghi chép của Microsoft; tạo ra bởi Windows Search, Microsoft Exchange và SharePoint Portal Server sau mỗi quá trình lập chỉ mục tập tin.

What is a GTHR file?

Text file that contains a log of data collected by a Microsoft logging utility; created by Windows Search, Microsoft Exchange, and SharePoint Portal Server after each file indexing process.

Cách mở .GTHR file

Để mở file .GTHR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GTHR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GTHR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GTHR do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .GTHR

File .GTHR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *