GTKRC File

? Cách mở file .GTKRC? Những phần mềm mở file .GTKRC và sửa file lỗi. Convert Text GTKRC file sang định dạng khác.

.GTKRC File Extension

   
File name GTKRC File
File Type GTK+ Theme File
Nhà phát triển The GTK+ Project
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GTKRC là file gì?

GTKRC là Settings Files - GTK+ Theme File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The GTK+ Project.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi GTK +, một bộ công cụ được sử dụng để xây dựng các giao diện người dùng đồ họa; lưu trữ trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa các thiết lập chính xác đến sự xuất hiện của các thành phần giao diện; thường được sử dụng cho theming môi trường máy tính để bàn Linux GNOME, trong đó sử dụng GTK +.

What is a GTKRC file?

Settings file used by GTK+, a toolkit used for building graphical user interfaces; stored in a plain text format and contains settings that set the appearance of interface components; often used for theming the Linux GNOME desktop environment, which uses GTK+.

Cách mở .GTKRC file

Để mở file .GTKRC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GTKRC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GTKRC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GTKRC do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • GTK
  • GTK

Chuyển đổi file .GTKRC

File .GTKRC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *