GTL File

? Cách mở file .GTL? Những phần mềm mở file .GTL và sửa file lỗi. Convert Text GTL file sang định dạng khác.

.GTL File Extension

   
File name GTL File
File Type Gerber Top Layer Data File
Nhà phát triển Ucamco
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (7 Bình chọn)

File .GTL là file gì?

GTL là Data Files - Gerber Top Layer Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Ucamco.

tập tin đầu ra dữ liệu được tạo ra bởi Printed Circuit Board (PCB) các công cụ CAD như Altium Designer và được sử dụng bởi các máy sản xuất PCB để chỉ kết nối điện; chứa RS-274X dữ liệu định dạng cho nhiều bảng lớp về cách bố trí cho các lớp đồng hàng đầu; tương tự như phần mở rộng tập tin .GBL.

What is a GTL file?

Data output file created by Printed Circuit Board (PCB) CAD tools like Altium Designer and used by PCB manufacturing machines to designate electrical connections; contains RS-274X formatted data for multiple layer boards about the layout for top copper layers; similar to the .GBL file extension.

Cách mở .GTL file

Để mở file .GTL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GTL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GTL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GTL do người dùng đóng góp.

  • gEDA
  • Altium Designer
  • Altium Designer
  • Autodesk EAGLE
  • Viewplot
  • Gerbv
  • Gerbv

Chuyển đổi file .GTL

File .GTL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *