GTM File

? Cách mở file .GTM? Những phần mềm mở file .GTM và sửa file lỗi. Convert Binary GTM file sang định dạng khác.

.GTM File Extension

   
File name GTM File
File Type 1GreekToMe Translation File
Nhà phát triển Charles H. King
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .GTM là file gì?

GTM là Data Files - 1GreekToMe Translation File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Charles H. King.

Nộp được sử dụng bởi GreekToMe, một chương trình nghiên cứu Hy Lạp Tân Ước; tiết kiệm một bản dịch Kinh Thánh Tân Ước (ví dụ, KJV, ESV, vv) được cung cấp để sử dụng với các phần mềm GreekToMe; chứa cả hai từ tiếng Hy Lạp và bản dịch của họ.

What is a GTM file?

File used by GreekToMe, a Greek New Testament study program; saves a New Testament Bible translation (e.g., KJV, ESV, etc.) provided for use with the GreekToMe software; contains both Greek words and their translations.

Cách mở .GTM file

Để mở file .GTM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GTM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GTM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GTM do người dùng đóng góp.

  • GreekToMe
  • Fanatic PASS
  • Fanatic PASS
  • GTViewer
  • DRPU Greeting Card Maker Software
  • GT MASTER
  • GT MASTER

Chuyển đổi file .GTM

File .GTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *