GTO File

GTO là Data Files - Gerber Top Overlay Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Ucamco.

.GTO File Extension

   
File name GTO File
File Type Gerber Top Overlay Data File
Nhà phát triển Ucamco
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GTO là file gì?

GTO là Data Files - Gerber Top Overlay Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Ucamco.

tập tin đầu ra dữ liệu được tạo ra bởi CAD Printed Circuit Ban (PCB) công cụ và sử dụng bởi máy PCB sản xuất; chứa dữ liệu bố trí cho các lớp màn lụa trên cùng của PCB; viết bằng RS-274X, đó là định dạng Gerber phổ biến nhất và hiện đại.

What is a GTO file?

Data output file created by CAD Printed Circuit Boards (PCB) tools and used by PCB manufacturing machines; contains layout data for the top silk screen layer of the PCB; written in RS-274X, which is the most common and contemporary Gerber format.

Phần mềm mở file .GTO

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GTO do filegi.com tổng hợp.

  • Altium Designer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer Viewer
  • Altium Designer Winter
  • Protel DXP
  • Protel DXP

Chuyển đổi file .GTO

           

File .GTO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *