GTO File

? Cách mở file .GTO? Những phần mềm mở file .GTO và sửa file lỗi. Convert Text GTO file sang định dạng khác.

.GTO File Extension

   
File name GTO File
File Type Gerber Top Overlay Data File
Nhà phát triển Ucamco
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GTO là file gì?

GTO là Data Files - Gerber Top Overlay Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Ucamco.

tập tin đầu ra dữ liệu được tạo ra bởi CAD Printed Circuit Ban (PCB) công cụ và sử dụng bởi máy PCB sản xuất; chứa dữ liệu bố trí cho các lớp màn lụa trên cùng của PCB; viết bằng RS-274X, đó là định dạng Gerber phổ biến nhất và hiện đại.

What is a GTO file?

Data output file created by CAD Printed Circuit Boards (PCB) tools and used by PCB manufacturing machines; contains layout data for the top silk screen layer of the PCB; written in RS-274X, which is the most common and contemporary Gerber format.

Cách mở .GTO file

Để mở file .GTO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GTO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GTO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GTO do người dùng đóng góp.

  • Altium Designer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer Viewer
  • Altium Designer Winter
  • Protel DXP
  • Protel DXP

Chuyển đổi file .GTO

File .GTO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *