GTP File

? Cách mở file .GTP? Những phần mềm mở file .GTP và sửa file lỗi. Convert N/A GTP file sang định dạng khác.

.GTP File Extension

   
File name GTP File
File Type 1Gerber Top Solder Paste Data File
Nhà phát triển Ucamco
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .GTP là file gì?

GTP là Data Files - 1Gerber Top Solder Paste Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ucamco.

tập tin đầu ra dữ liệu được tạo ra bởi Printed Circuit Board (PCB) các công cụ CAD như Autodesk EAGLE; chứa dữ liệu bố trí cho lớp trên cùng dán của PCB để tạo stencils để áp dụng dán lên bảng; viết bằng RS-274X, đó là định dạng Gerber phổ biến nhất và hiện đại.

What is a GTP file?

Data output file created by Printed Circuit Board (PCB) CAD tools such as Autodesk EAGLE; contains layout data for the top paste layer of the PCB for creating stencils to apply paste to the board; written in RS-274X, which is the most common and contemporary Gerber format.

Cách mở .GTP file

Để mở file .GTP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GTP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GTP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GTP do người dùng đóng góp.

  • TuxGuitar
  • Altium Designer
  • Altium Designer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer Viewer
  • HAANSOFT HWP
  • HAANSOFT HWP

Chuyển đổi file .GTP

File .GTP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *