GVIMRC File

GVIMRC là Settings Files - GVim Runtime Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi gVim.

.GVIMRC File Extension

   
File name GVIMRC File
File Type GVim Runtime Configuration File
Nhà phát triển gVim
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .GVIMRC là file gì?

GVIMRC là Settings Files - GVim Runtime Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi gVim.

Nộp được sử dụng bởi gvim, một phiên bản đồ họa của soạn thảo văn bản Vim cho máy tính để bàn; quy định cụ thể các thiết lập mặc định cho các biên tập viên, chẳng hạn như font chữ, màu sắc, kích thước cửa sổ, và độ rộng tab; tương tự như một tập tin vimrc nhưng có thể chứa thêm tùy chọn cấu hình cụ thể để gvim.

What is a GVIMRC file?

File used by Gvim, a graphical version of the Vim text editor for the desktop; specifies default settings for the editor, such as the font, colors, the window size, and tab widths; similar to a .VIMRC file but can contain additional configuration options specific to Gvim.

Phần mềm mở file .GVIMRC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GVIMRC do filegi.com tổng hợp.

  • gVim

Chuyển đổi file .GVIMRC

           

File .GVIMRC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *