GVIMRC File

? Cách mở file .GVIMRC? Những phần mềm mở file .GVIMRC và sửa file lỗi. Convert Text GVIMRC file sang định dạng khác.

.GVIMRC File Extension

   
File name GVIMRC File
File Type GVim Runtime Configuration File
Nhà phát triển gVim
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .GVIMRC là file gì?

GVIMRC là Settings Files - GVim Runtime Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi gVim.

Nộp được sử dụng bởi gvim, một phiên bản đồ họa của soạn thảo văn bản Vim cho máy tính để bàn; quy định cụ thể các thiết lập mặc định cho các biên tập viên, chẳng hạn như font chữ, màu sắc, kích thước cửa sổ, và độ rộng tab; tương tự như một tập tin vimrc nhưng có thể chứa thêm tùy chọn cấu hình cụ thể để gvim.

What is a GVIMRC file?

File used by Gvim, a graphical version of the Vim text editor for the desktop; specifies default settings for the editor, such as the font, colors, the window size, and tab widths; similar to a .VIMRC file but can contain additional configuration options specific to Gvim.

Cách mở .GVIMRC file

Để mở file .GVIMRC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GVIMRC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GVIMRC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GVIMRC do người dùng đóng góp.

  • gVim

Chuyển đổi file .GVIMRC

File .GVIMRC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *