GVP File

? Cách mở file .GVP? Những phần mềm mở file .GVP và sửa file lỗi. Convert N/A GVP file sang định dạng khác.

.GVP File Extension

   
File name GVP File
File Type Google Video Pointer
Nhà phát triển Google
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .GVP là file gì?

GVP là Video Files - Google Video Pointer, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Google.

Shortcut có chứa vị trí của tệp Google Video Player (.GVI) trên Internet; không chứa dữ liệu hình ảnh thực tế, mà đúng hơn là một tham chiếu đến tập tin video.

What is a GVP file?

Shortcut that contains the location of a Google Video Player (.GVI) file on the Internet; does not contain actual video data, but rather a reference to the video file.

Cách mở .GVP file

Để mở file .GVP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GVP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GVP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GVP do người dùng đóng góp.

  • VideoLAN VLC media player
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • LizardTech.GeoViewer.UI
  • gvSIG
  • gvSIG

Chuyển đổi file .GVP

File .GVP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *