GVSP File

? Cách mở file .GVSP? Những phần mềm mở file .GVSP và sửa file lỗi. Convert N/A GVSP file sang định dạng khác.

.GVSP File Extension

   
File name GVSP File
File Type Geocortex Viewer for Silverlight Project
Nhà phát triển Latitude Graphics
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GVSP là file gì?

GVSP là GIS Files - Geocortex Viewer for Silverlight Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Latitude Graphics.

tập tin Một GVSP chứa một dự án tạo ra bởi Geocortex Viewer cho Silverlight, một chương trình GIS sử dụng để tăng cường phần mềm ArcGIS cho người dùng web-GIS. Nó lưu trữ một dự án, trong đó bao gồm một bản đồ có tọa độ vẽ và đường rút ra, khu vực, điểm, và văn bản. GVSP còn cả các file chứa các lớp biểu tượng hóa và lớp để vẽ bản đồ.

What is a GVSP file?

A GVSP file contains a project created by Geocortex Viewer for Silverlight, a GIS program used to enhance ArcGIS software for web-GIS users. It stores a project, which includes a map with plotted coordinates and drawn lines, areas, points, and text. GVSP files also contain the layer symbolization and layer drawing order of the map.

Cách mở .GVSP file

Để mở file .GVSP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GVSP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GVSP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GVSP do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .GVSP

File .GVSP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *