GWI File

? Cách mở file .GWI? Những phần mềm mở file .GWI và sửa file lỗi. Convert Binary GWI file sang định dạng khác.

.GWI File Extension

   
File name GWI File
File Type GroupWise Database Shortcut File
Nhà phát triển Novell
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .GWI là file gì?

GWI là Database Files - GroupWise Database Shortcut File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Novell.

Nộp được sử dụng bởi GroupWise, một chương trình hợp tác được sử dụng trong môi trường chuyên nghiệp; chứa một con trỏ đến một đối tượng cơ sở dữ liệu GroupWise; có thể bao gồm một ID người dùng, phiên bản, loại mục, ID tin nhắn, và đường dẫn thư mục.

What is a GWI file?

File used by GroupWise, a collaboration program used in professional environments; contains a pointer to a GroupWise database object; may include a user ID, version, item type, message ID, and folder path.

Cách mở .GWI file

Để mở file .GWI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GWI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GWI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GWI do người dùng đóng góp.

  • Novell GroupWise
  • legacydocs Application
  • legacydocs Application
  • GRLWEAP Application
  • GWCNNSND Application

Chuyển đổi file .GWI

File .GWI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *