GWK File

? Cách mở file .GWK? Những phần mềm mở file .GWK và sửa file lỗi. Convert N/A GWK file sang định dạng khác.

.GWK File Extension

   
File name GWK File
File Type GraphiCode PCB Job File
Nhà phát triển GraphiCode
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GWK là file gì?

GWK là Data Files - GraphiCode PCB Job File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GraphiCode.

bảng mạch in (PCB) Thiết kế tạo ra với GraphiCode Gerber sản xuất và thiết kế phần mềm; có thể chứa lớp PCB, tên, danh sách khẩu độ, danh sách khoan, những thay đổi chỉnh sửa, và các thiết lập tính năng.

What is a GWK file?

Printed circuit board (PCB) design created with GraphiCode Gerber manufacturing and design software; may contain PCB layers, names, aperture lists, drill lists, editing changes, and feature settings.

Cách mở .GWK file

Để mở file .GWK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GWK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GWK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GWK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • GraphiCode
  • GraphiCode
  • gccamw32 - Shortcut
  • GC-PREVUE

Chuyển đổi file .GWK

File .GWK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *