GWP File

? Cách mở file .GWP? Những phần mềm mở file .GWP và sửa file lỗi. Convert Binary GWP file sang định dạng khác.

.GWP File Extension

   
File name GWP File
File Type Greetings Workshop Project File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GWP là file gì?

GWP là Data Files - Greetings Workshop Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Đã lưu tệp bằng Chúc mừng Hội thảo, một chương trình dùng để tạo ra thẻ, giấy mời, tờ rơi, và in khác; chứa đồ họa định dạng và văn bản cũng như các thiết lập bố trí trang; sử dụng để lưu và Greetings tải dự án Hội thảo.

What is a GWP file?

File saved by Greetings Workshop, a program used to create cards, invitations, flyers, and other prints; contains formatted graphics and text as well as page layout settings; used to save and load Greetings Workshop projects.

Cách mở .GWP file

Để mở file .GWP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GWP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GWP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GWP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Greetings Workshop
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • GWCAD
  • GatewayEditor

Chuyển đổi file .GWP

File .GWP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *