GWS File

? Cách mở file .GWS? Những phần mềm mở file .GWS và sửa file lỗi. Convert N/A GWS file sang định dạng khác.

.GWS File Extension

   
File name GWS File
File Type 1GeoMedia GeoWorkspace File
Nhà phát triển Intergraph
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .GWS là file gì?

GWS là Settings Files - 1GeoMedia GeoWorkspace File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intergraph.

Tập tin cấu hình các thiết lập cửa hàng người dùng, huyền thoại, kết nối kho, và các ưu đãi khác cho GeoMedia; có hệ thống được gán cho nó, có thể được thay đổi bằng cách mở GeoWorkspace Phối hộp hệ thống thoại phối hợp một mặc định.

What is a GWS file?

Configuration file that stores user settings, legends, warehouse connections, and other preferences for GeoMedia; has a default coordinate system assigned to it, which can be changed by opening the GeoWorkspace Coordinate System dialog box.

Cách mở .GWS file

Để mở file .GWS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GWS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GWS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GWS do người dùng đóng góp.

  • Intergraph GeoMedia
  • Genie
  • Genie

Chuyển đổi file .GWS

File .GWS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *