GXC File

? Cách mở file .GXC? Những phần mềm mở file .GXC và sửa file lỗi. Convert N/A GXC file sang định dạng khác.

.GXC File Extension

   
File name GXC File
File Type General CADD Pro Component
Nhà phát triển General CADD Products
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .GXC là file gì?

GXC là CAD Files - General CADD Pro Component, dưới định dạng N/A được phát triển bởi General CADD Products.

Vẽ thành phần tập tin được tạo ra với chung CADD Pro (GCP), sự kế thừa cho Generic CADD cho Windows; sử dụng để lưu các thành phần bản vẽ, hoặc các đối tượng, có thể được thêm vào một tập tin chung CADD vẽ (.GXD).

What is a GXC file?

Drawing component file created with General CADD Pro (GCP), the successor to Generic CADD for Windows; used for saving drawing components, or objects, that can be added to a General CADD drawing (.GXD) file.

Cách mở .GXC file

Để mở file .GXC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GXC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GXC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GXC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • GEDEX
  • GEDEX

Chuyển đổi file .GXC

File .GXC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *