GXD File

? Cách mở file .GXD? Những phần mềm mở file .GXD và sửa file lỗi. Convert N/A GXD file sang định dạng khác.

.GXD File Extension

   
File name GXD File
File Type General CADD Pro Drawing
Nhà phát triển General CADD Products
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .GXD là file gì?

GXD là CAD Files - General CADD Pro Drawing, dưới định dạng N/A được phát triển bởi General CADD Products.

CAD bản vẽ được tạo ra với chung CADD Pro (GCP), một phiên bản tái phát triển của Generic CADD cho Windows; thường được sử dụng cho các thiết kế kiến ​​trúc và kế hoạch sàn xây dựng; nén trong nội bộ do Tổng CADD khi lưu.

What is a GXD file?

CAD drawing created with General CADD Pro (GCP), a redeveloped version of Generic CADD for Windows; typically used for architectural designs and building floor plans; compressed internally by General CADD when saved.

Cách mở .GXD file

Để mở file .GXD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GXD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GXD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GXD do người dùng đóng góp.

  • Bio-Rad iQ5
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • General Cadd Products General CADD Pro

Chuyển đổi file .GXD

File .GXD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *