GXH File

GXH là CAD Files - General CADD Pro Hatch Pattern File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi General CADD Products.

.GXH File Extension

   
File name GXH File
File Type General CADD Pro Hatch Pattern File
Nhà phát triển General CADD Products
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .GXH là file gì?

GXH là CAD Files - General CADD Pro Hatch Pattern File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi General CADD Products.

CAD tập tin được sử dụng bởi chung CADD Pro, một chương trình CAD vẽ cho Windows; chứa một mẫu hatch, mà là một mô hình vector có thể được sử dụng để texturize hoặc điền một khu vực; sử dụng để áp dụng mô hình tài liệu khác nhau, như gạch, kim loại, thủy tinh, nhựa, các đối tượng vẽ.

What is a GXH file?

CAD file used by General CADD Pro, a CAD drawing program for Windows; contains a hatch pattern, which is a vector pattern that can be used to texturize or fill an area; used for applying various material patterns, such as brick, metal, glass, and plastic, to drawn objects.

Phần mềm mở file .GXH

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GXH do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GXH

           

File .GXH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *